U četvrtak, 1. marta u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji „Centar“ otvorena je izložba radova Jovane Vujanović pod nazivom „Re-play“. Umjetnica se predstavila prostornim instalacijama digitalnih printova, asamblaža, videa i video animacija.

Jovana Vujanović je rođena u Podgorici 1986. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, studijski program grafika 2011. Dobitnica je Godišnje nagrade Fakulteta za slobodan crtež 2008. kao i Nagrade za video 39. Crnogorskog likovnog salona „13. novembar” 2017. Studijski je boravila u P: 142 rezidenciji za umjetnike u Berlinu 2012. Do sada je izlagala samostalno u zemlji i regionu a učestvovala je i na brojnim međunarodnim i regionalnim kolektivnim izložbama i projektima.

„Termin Re-play možemo tumačiti kao reprizu, kao ponovno odigravanje određene sekvence, akcije ili rekurzivno izvedenu igru: opet i opet, iznova i iznova. Otud je ovaj termin sveobuhvatni naziv za ciklus radova čije su zajedničke tačke nerješive i nedefinisane lupovane situacije i repetitivne pozicije iščekivanja … Izložba se može shvatiti kao ambijentalna postavka iz više segmenata koje objedinjuje element ponavljanja. To ponavljanje očitava se kroz video animacije, kroz univerzalnu formu kruga koja nema početak i nema kraj, kroz šablonsku kaleidoskopsku sliku ili efekat ogledala koji omogućava refleksiju refleksije koje se nižu do beskraja“, zapisala je umjetnica u katalogu izložbe.